register
lost password

刘佳骥 1995 m

我的日语外教的故事 2014/12/05

language variety: 蘇滬嘉小片 Sūhùjiā太湖片 Tàihú吳語 Wú漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 上海长宁 Shànghǎichángníng

uploaded by: 490809442 2014/12/05


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
大家好 我是上海东南角某大学的大学生 学的是日语
今年呢,阿拉学堂寻来了一个新的日本老师
葛么今朝呢,我就帮大家讲讲看佢的故事
佢呢,是一个大概三十岁的女的,又蛮欢喜跑步的
每个礼拜呢,佢皆会得绕了滴水湖呢,跑个两三圈
身体素质绝对比现在大部分的大学生要好
伊个辰光呢,正好呢阿拉临港的解放军埃面搭训练
葛么解放军呢,看了佢一个人来了跑步呢,就上去告佢讲
侬一个女同志,上去一个人跑步呢,实在是有眼危险啊
侬以后呢,就跟阿拉一道跑好嘞
葛么呢,阿拉的老师呢,就告阿拉解放军去跑滴水湖了
葛么跑了几趟呢,佢拉就慢慢的认得了
现在呢,临港部队的小领导啊,皆认得佢了
阿拉就是解放军啊,啥辰光出来训练啊,啥辰光回去啊,佢皆晓得的
所以讲呢,阿拉同学有辰光就会得开玩笑讲
搿个人绝对是日本间谍
不过呢,对于一个一直来了外国生活的人来讲呢,搿样的性格可能还是蛮好的吧
当花瓣离开花朵 暗香残留 香消在风起雨后 无人来嗅 如果爱告诉我走下去 我会拼到爱尽头 心若在灿烂中死去 爱会在灰烬里重生 难忘缠绵细语时 用你笑容为我祭奠 让心在灿烂中死去 让爱在灰烬里重生 烈火烧过青草痕 看看又是一年春风 当花瓣离开花朵 暗香残留 当花瓣离开花朵 暗香残留 香消在风起雨后 无人来嗅 如果爱告诉我走下去 我会拼到爱尽头 心若在灿烂中死去 爱会在灰烬里重生 难忘缠绵细语时 用你笑容为我祭奠 让心在灿烂中死去 让爱在灰烬里重生 烈火烧过青草痕 看看又是一年春风 当花瓣离开花朵 暗香残留

Comments


490809442
本人的上海话正字若是有误欢迎指正

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Liú Jiā Jì 刘佳骥. 2014. 我的日语外教的故事 [Wǒ De Rì​yǔ Wài​jiào De Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/05/19
bibtex
@incollection{xyy2014woderi​yuwai​jiaodegu​shi,
  author = {Liú Jiā Jì 刘佳骥},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {我的日语外教的故事 Wǒ De Rì​yǔ Wài​jiào De Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/548155252bd553e8255086f2/0},
  note = {accessed 2024/05/19},
  year = {2014}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.