register
lost password

Hakkaness 1991 m

香港的一个故事 2013/07/04

language variety: 梅惠小片 Méihuì粵台片 Yuètái客語 Hakka漢語系 Sinitic漢藏語系 Sino-Tibetan

location: 香港特别行政区 Xiānggǎngtèbiéxíngzhèngqū

uploaded by: kellen 2013/07/04


0:00.00
/
0:00.00
 
default
ipa
mandarin
roman
english
大家好,亻厓係住在香港个客家人
tai55 ga24 hau11,ngai11 he55 cu55 coi24 hiong11 gong24 ge55 hak2 ga24 ngin11
Hello everyone, I am a Hakka person living in Hong Kong.
亻厓講个客家話係新惠小片,同其他客家人讲个可能有少少毋一样
ngai11 gong53 ge55 hak2 ga33 va55 he55 xin33 fui55 xiau33 pien55,tung11 ki11 ta24 hak2 ga24 ngin11 gong53 ge55 ko53 nen11 iu24 sau53 sau53 m11 it5 iong55
亻厓今日就用客家話讀一段客家童謠《月光光》
ngai11 gin24 ngit2 qiu55 iong55 hak2 ga24 tuk2 it2 ton55 hak2 ga24 tung11 iau11《ngiet5 gong11 gong11》
月光光 秀才郎 騎白馬 過蓮塘
ngiet5 gong11 gong11 xiu55 coi11 long11 kia11 pak5 ma24 go55 len11 tong11
蓮塘背 種韭菜 韭菜花 結親家
len11 tong11 boi55 zhung55 giu53 choi55 giu53 choi55 fa33 giet2 qin33 ga24
親家門口一口塘,住个鯉嫲八尺長
qin11 ga24 mun11 heu53 it2 heu53 tong11,cu11 ge55 li24 ma11 bat5 chak2 chong11
鯉嫲背項承盞燈 鯉嫲肚裡做學堂 做个學堂四四方
li24 ma11 boi55 hong55 xin11 zan11 den33 li24 ma11 du53 li24 zo55 hok5 tong11 zo55 ge55 hok5 tong11 xi55 xi55 fong11
掌牛孻子讀文章 讀得文章馬又走
zhong53 ngiu11 lai55 zii53 tuk5 vun11 zhong24 tuk5 det2 vun11 zhong24 ma24 iu55 ziu53
一走走到伯公坳 伯公坳上討妇娘
it2 ziu53 ziu53 dau55 bak2 gung11 au55 bak2 gung11 au55 shong55 tau53 bu24 ngiong11
討个妇娘矮篤篤 煮个飯子香馞馞
tau53 ge55 bu24 ngiong11 ai53 dut2 dut2 zu53 ge55 fan55 e53 hiong24 but2 but2
討个妇娘高天天 煮个飯仔臭火煙
tua53 ge55 gu24 ngiong11 gau33 tien33 tien33 zu53 ge55 fan53 e53 chu55 fo53 ien33

Comments


4907885122013
江西赣州全南人能听懂100% 哈哈全部听得懂
hakkazfeng2013
香港。。。hongkong hakka
胡宁清2013
很普通的大众客家话;
rewong2013
Just a word of advice: Google Translate and other translation software does not work with complete sentences! 用Google Translate 和其他翻译软件翻译完整的句子会不正确. 例如: "大家好" 的英文是 "Hello everyone", 但Google Translate 把它变成 "everybody is good". 这个是不对!!
淮扬人2014
很有意思的歌谣!!
city2014
韶关乐昌人能听懂100%, 全部听得懂。
吴昌奇2014
这国际音标是怎么输入的,手打的还是有什么自动生成的工具
chowx2014
和我外婆教的好像 梅州
葉玉嬌2014
這首客家童謠早期在台灣的農業社會也流傳很普遍,唸謠內容大致都相同。這位香港年輕帥哥的發音,較接近廣東梅州現代客家話的聲調,音韻系統。
曾鑫海2014
都是客家人,当然能听懂。不管我们在那都不要忘记自己的主宗
天翔2014
我是馬來西亞沙巴華人,這邊的客家話口音跟你的一樣。
天翔2014
其他朋友的客家話錄音,我都聽不懂,就聽懂你的。

Cite this recording


In order to cite the website in full, please see the citation page. To cite only this recording, please use the following:

Harvard
Hakkaness Hakkaness. 2013. 香港的一个故事 [Xiāng​gǎng De Yí Gè Gù​shì]. In: Van Dam, Kellen Parker; Hansen, Steve; Qi, Jiayao (Eds). Phonemica. accessed 2024/04/17
bibtex
@incollection{xyy2013xiang​gangdeyigegu​shi,
  author = {Hakkaness Hakkaness},
  booktitle = {乡音苑 Phonemica},
  editor = {van Dam, {Kellen Parker} and Hansen, Steve and Qi, Jiayao},
  publisher = {Phonemica},
  title = {香港的一个故事 Xiāng​gǎng De Yí Gè Gù​shì},
  URL = {https://phonemica.net/x/543746312bd553930782aacc/0},
  note = {accessed 2024/04/17},
  year = {2013}
}
Warning: Due to the transcript size, this site is best viewed on a larger screen. Certain features have been disabled to better suit mobile browsing. Thank you for your understanding.